Lolland Kommune lancerer ny hjemmeside

Foto: Lolland Kommune.
dato

Onsdag den 19. juni 2024 er Lolland Kommunes hjemmeside lolland.dk rykket over på en ny platform, der lever op til kravene om sikkerhed, webtilgængelighed og brugervenlighed. Indholdet på siden er grundlæggende det samme, men i forbindelse med flytningen har teksterne fået et kvalitetstjek og er blevet tilpasset den nye løsning. Samtidig har hjemmesiden fået et nyt og moderne grafisk udtryk.

”Det har været en stor, men nødvendig opgave at flytte kommunens hovedside over på en ny platform. Den gamle hjemmesideløsning levede ikke længere op til nutidens krav om hverken sikkerhed eller webtilgængelighed. Med den nye løsning har vi både fået en fremtidssikret og langt mere brugervenlig hjemmeside, som vi nu er klar til at præsentere efter et halvt års intenst arbejde. Vi er glade for resultatet og håber, at der vil blive taget godt imod den,” fortæller souschef i Strategi og Politik Henrik Madsen.

Overgangen til den nye hjemmeside har i samme ombæring givet anledning til at få ryddet op i og opdateret det eksisterende indhold. Det er en mindre webgruppe med repræsentanter på tværs af kommunens sektorer, som har stået for det primære arbejde med at tilpasse og flytte indholdet, men der er også mange andre både inden for og uden for organisationen, der er blevet og fremover vil blive involveret i hjemmesiden.

”Lolland.dk bliver brugt af mange borgere med meget forskellige behov, som vi så vidt muligt forsøger at imødekomme. Derfor har vi blandt andet aftalt møder med Ældrerådet og Handicap- og Psykiatrirådet om deres ønsker til hjemmesiden,” siger Henrik Madsen og fortsætter:

”Det er vigtigt, at siden fungerer i praksis for dem, der skal bruge den, så i den kommende tid vil vi også lave brugerundersøgelser af siden for at se, om noget kan gøres bedre. For selv om siden nu er klar til brug, er der stadig dele af den, som endnu ikke er helt på plads, ligesom vi løbende bliver opmærksomme på områder, der kan optimeres. Vi hører derfor også meget gerne om det, hvis nogen skulle støde på fejl eller mangler.”

Emnerne på den nye hjemmeside er grundlæggende de samme som før, men som et led i at gøre siden mere brugervenlig er noget af indholdet kategoriseret anderledes end tidligere, eller det har fået andre overskrifter. Da flere og flere benytter mobiltelefonen, når de besøger kommunens hjemmeside, er sidens design og opbygning tilpasset med hovedvægt på, at visningen skal fungere godt på mobiltelefon. Med til at øge brugervenligheden er desuden den nye, smarte mulighed for at anvende såkaldt ”guidede forløb”, som hjælper borgerne direkte hen til det indhold, der passer til lige netop deres situation. Det er en funktion, der løbende vil blive implementeret på siden.

Som tidligere vil der blive lagt nyheder fra forskellige områder af kommunen på hjemmesiden, ligesom der stadig er mulighed for at abonnere på nyhedsbreve. Har man tidligere abonneret på nyhedsbreve, skal man dog tilmelde sig på ny via hjemmesiden. Til gengæld bliver der nu mulighed for selv at vælge, hvor ofte man ønsker at få tilsendt nyheder.

Foruden Lolland Kommunes hovedside lolland.dk skal kommunens øvrige institutionssider og temasider også flyttes til den nye platform. Tilflyttersiden lollandleverlivet.dk er allerede flyttet, mens de øvrige sider skal være flyttet senest ved årets udgang.

Kilde: Lolland Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.