Arbejdsmarkedskonsulent til Team sygedagpenge og fleksjob - Skab mening i andre menneskers liv

Profilbillede
dato

Vi søger arbejdsmarkedskonsulenter til Team sygedagpenge og fleksjob til at arbejde i myndighedsrollen med sygedagpengesager og jobafklaringsforløbssager.

Udvikling og tilpasning af vores hverdag

Teamet består af to faglige konsulenter, en del arbejdsmarkedskonsulenter, samt vikarbistand fra en privat aktør og derudover ydelsesmedarbejdere. Vi arbejder samlet med følgende målgrupper: Sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob.

Vi er i en udviklingsproces, hvor vi har fokus på en ny analyse, som er udarbejdet på området. Sideløbende er vi i proces i forhold til udvikling af vores arbejdsmiljø. Disse udviklingsprocesser vil der være særligt fokus på i rekrutteringsprocessen, idet disse vil være løbende udviklingspunkter for hele teamet.

Vi skal af samme årsag nytænke ved at arbejde med udvikling og tilpasning alle steder i dagligdagen. Borgeren har høje forventninger til sin fremtid på arbejdsmarkedet, og skal derfor introduceres til at være en medspiller i sin egen sag. Her skal du kunne skabe rammerne og motivationen i forhold til at støtte op omkring "hjælp til selvhjælp".

Du får med andre ord mulighed for at varetage en aktiv og anderledes rolle i Jobcenter Lollands fastholdelsesstrategi, hvor fastholdelse på arbejdspladsen og fastholdelse i ansættelsesforholdet er en væsentlig del, hvorfor din opsøgende rolle i forhold til arbejdspladserne i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af opgaveløsningen.

Ovenstående er vores primære strategi, men vi har samtidig også et særligt fokus på vores samtalemål og tilbud, som lovgivningen foreskriver. Dette ser du som en spændende udfordring og som en mulighed for skabe et helt individuelt tilrettelagt forløb i samarbejde med borger og arbejdsgiver.

Du kommer til at lykkes i stillingen, hvis du:
 • Har bred viden og erfaring inden for arbejdsmarkedslovgivningen og evt. tilstødende lovgivning.
 • Er i stand til at sætte nye vinkler og perspektiver på arbejdet, både i relation til borgere, samarbejdspartnere, kolleger og ledelse.
 • Har gode samarbejdsevner, er målrettet, resultat- og handlingsorienteret og i besiddelse af stor robusthed, hvilket er et krav i myndighedsrollen og du vil opleve høje følelsesmæssige krav i sagsbehandlingen.
 • Arbejder struktureret og er i stand til at prioritere og overholde stramme deadlines.
 • Arbejder professionelt, er åben, nysgerrig og reflekterende - god til at dele viden og idéer.
 • Har kørekort til bil.
Vi forventer at:
 • Du har evnen og viljen til at bidrage, både hvad angår den rent fag-faglige del men også i høj grad hvad angår kulturen og arbejdsmiljøet og er derfor i besiddelse af et værdisæt med fokus på åbenhed og tillid.
 • Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant erfaring inden for området, der har givet dig erfaring i at arbejde med relationer til andre mennesker.
 • Det er væsentligt, at andre oplever dig som tillidsvækkende, inspirerende og givende at arbejde sammen med og én som generelt giver mere, end du tager.
 • Du har flair, interesse og forståelse for at kunne arbejde i vores digitale løsninger. Vores primære digitale platform er Fasit.
 • Du mestrer kommunikation såvel mundtligt som skriftligt på højt professionelt niveau.
Du ønsker:
 • En arbejdsplads med mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer til at arbejde målrettet med begrebet "fastholdelse på arbejdsmarkedet", fordi du tror på, at det at have et arbejde bidrager til hurtigere at genindtræde på arbejdsmarkedet på trods af helbredsmæssige udfordringer.
 • At arbejde bredt, tværfagligt og samskabende med alle relevant parter for derigennem at skabe en forandring i et andet menneskes liv som giver mening.
 • Afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver med det overordnede formål, at have fokus på progression i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Et arbejdsmiljø som summer af travlhed, med en anerkendende og coachende tilgang. 
Vi tilbyder:
 • Selvstændigt tilrettelæggende job hvor borgerne samtidig selvbooker deres samtaler.
 • Et team af engagerede kolleger, hvor borgeren er i centrum, og hvor udvikling og læring af vores arbejde med at motivere og inspirere er prioriteret.
 • Vores adfærd er værdibaseret ud fra organisationsværdierne: Tillid, åbenhed, fairness og kompetence. Mulighed for at arbejde hjemme efter aftale og du vil indgå i kommunens flekstidsordning.
 • Anerkendelse fra ledelsen, som er indstillet på at prøve nye ting af, når det giver mening for borger og organisationen.
Vil du vide mere?

Så er du meget velkommen til at kontakte Teamleder Amy Jensen på tlf. 51 77 97 80.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse

Ansættelse snarest muligt og efter aftale.

Straffeattest skal kunne fremvises.

Ansøgningsproces

Ansøgning bilagt CV sendes elektronisk ved at klikke 'Ansøg' nedenfor.

Af hensyn til igangværende udviklingsproces og ordentlig onboarding af vores nye kollegaer, strækker ansøgningsprocessen sig frem til og med 30. august 2024, hvor der løbende indkaldes til samtale.

De ansøgere der går videre til anden samtale skal være indstillet på at gennemføre en PTP-personprofil analyse og en case-opgave.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=39db8368)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lolland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Lolland Kommune - Sygedagpenge og Fleksjob, Lillievej, 4900 Nakskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055216

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet