Pædagog med koordinerende funktion

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde i et specialpædagogisk botilbud med fokus på faglighed og trivsel? Er du initiativrig og resultatorienteret? Er du pædagogen, der ser mennesket bag adfærden og brænder du for, at understøtte den enkeltes muligheder for at leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt på egne præmisser? Så er du måske Flintebjerg Nord og Syd` nye koordinerende pædagog! 

Om os

Botilbuddet Flintebjerg Nord og Syd er et botilbud til 12 borgere med betydelig varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne i Flintebjerg Nord og Syd har behov for støtte til sociale relationer. Vi har særlig fokus på kommunikation, konflikthåndtering samt at miljøet i boligen er struktureret, forudsigeligt og genkendeligt. 

Vores mantra er: "At understøtte den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt og aktivt liv som muligt, på egne præmisser". Hvilket betyder en hverdag bestående af mange forskellige opgaver, lige fra støtte til personlig pleje, en tur til musikfestival eller lignende.

Den samlede borgergruppe i Flintebjerg Nord og Syd drager alle, stor fordel af fysisk aktivitet, hvorfor du skal have lyst til lange cykel/gå ture og anden fysisk udfoldelse udendørs – i alt slags vejr.

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang, tryghed/trivselsplaner samt Low arousal.

Om Center for Handicap

Center for Handicap er en decentral enhed under Social & Arbejdsmarked i Lolland kommune, der yder støtte og vejledning til borgere med særlige behov. Der ydes støtte i eget hjem, botilbud, beskyttede beskæftigelse, aktivitets-og samværstilbud, klub fritid samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Tilbuddene er geografisk placeret i hele Lolland kommune. Center for Handicap har fokus på sundhed og trivsel og blev Sundhedscertificeret i 2017.

Vi kan tilbyde
 • At du har indflydelse på at sætte retningen i pædagogisk praksis og sikre høj faglighed i tilbuddet, sammen med nærmeste leder
 • At du i fællesskab med kollegaer samt nærmeste leder, søger at identificerer og anvende botilbuddets ressourcer og styrker
 • At du indgår i et team med gode kollegaer og god sparring
 • At du har faglig sparring med andre koordinatorer
 • At du indgår i et team med en stor fælles vidensbank
 • At du får mulighed for faglig udvikling gennem kurser og uddannelse
 • At vi har tillid til udførelse af dine arbejdsopgaver
 • En arbejdsplads med megen fokus på sundhed og trivsel bl.a. Arbejdspladsens Motionsdag, temadage for alle ansatte i organisationen
Om dig

Du besidder en naturlig evne til at være lyttende, klar, tydelig og anerkendende i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt.

Du har talent for at kunne planlægge, udføre og igangsætte pædagogiske tiltag i samråd med kollegaer og nærmeste leder. Du skal være med til, at sikre faglig udvikling og udarbejdelse af individuelle mål for den enkelte borger. Derudover skal du indgå i sikring af den etiske standard, faglige kvalitet og udvikling inden for bl.a. digitalisering. 

Som pædagog med koordinerende funktion, indgår du i botilbuddets normering med arbejdstider primært i dagtimerne.

Vi søger en koordinator med følgende kvalifikationer: 
 • Du besidder gode samarbejdsevner, ansvarlighed, stabilitet og fleksibilitet
 • Du tilgår jobbet med faglig og personlig nysgerrighed
 • Du er med til at sikre god omgangsform og omgangstone i samråd med kollegaer og nærmeste leder
 • Du bliver det daglige bindeled mellem kollegaer og nærmeste leder
 • Du kan udarbejde tjenesteplaner og ansvarlig for vikarbudget og ferieplanlægning, samt kontakt til vikarkorpset i organisationen sammen med tilbuddets vagtplanlæggere
 • Du sikrer fokus på kerneopgaven, så borgergruppen har de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring
 • Du har interesse i at være rollemodel for sundheds- og trivselsindsatser i organisationen
 • Du har gode IT-kundskaber og interesse i IKT.
 • Du har forståelse for at arbejde i en politisk dreven organisation samt have accept og forståelse af serviceniveauet i kommunen

Kørekort til bil er en nødvendighed.

Ansøgningsproces

Vil du høre mere? Så tøv ikke med at kontakte Teamleder Suzzi Bonde på tlf. 24 80 65 36.

Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. 

Der afholdes samtaler i uge 27. Ansættelse vil ske fra september 2023 eller hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. 

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest på den person der tilbydes stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c3c0fdea)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lolland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Lolland Kommune - Center for Handicap, Nørrevold, 4900 Nakskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=c3c0fdea&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840939

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet